header ads

Sponsor

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានកត់សម្គាល់ឃើញថា ក្នុងរយៈពេលអនុវត្តកន្លងមកនេះ មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលបានប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូ.វីដ-១៩ ដោយខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះ ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ ប៉ុន្តែ បានព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យ ឬអនុវត្តការព្យាបាលបែបបុរាណដោយខ្លួនឯង

ហើយអ្នកជំ.ងឺមួយចំនួនបានវិវឌ្ឍទៅរកស្ថានភាពធ្ង.ន់.ធ្ងរ រួចទើប រាយការណ៍មកមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ពោលគឺជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ និង គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នា.ក់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជំ.ងឺ និងអាចបង្កជាហា.និ.ភ័.យនៃការច.ម្លងជំ.ងឺកូវី.ដ-១៩ ដល់សមាជិក គ្រួសារ អ្នករស់នៅក្បែរខាង និងសហគមន៍ទាំងមូល ថែមទៀតផង។ 

អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នឹងធ្វើ​ការដាក់ពិ.ន័យ​ ដោយមាន​ការ​ផាក​ជា​ប្រាក់​ និង​ការ​ដាក់ពន្ធ.នា.គារ ចំពោះ​បុគ្គល ឬ​នីតិបុគ្គល​ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អំ.ពើ​ល្មើ​.សនឹង​វិធានការ​សុខាភិបាល ​ចំពោះ​ការលាក់លៀម​មិន​ព្រម​រាយការណ៍​ជូន​មន្ត្រី​សុខាភិបាល ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ ឬ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ ចំពោះ​ការ​លួច​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ នៅ​គេហដ្ឋាន​ដោយ​ខ្លួនឯង។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំចំនួន៥ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

១៖ ក្នុងករណីការប្រើប្រាស់គេស្គរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដោយបុគ្គលឯកជន ទទួលលទ្ធផលតេស្ត វិជ្ជមានជំ.ងឺកូវីដ-១៩ សាមីខ្លួនត្រូវដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសារ និងមានកាតព្វកិច្ចតាម ផ្លូវច្បា.ប់ ក្នុងការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន តាមរយៈខ្សែទូរសព្ទ (Hotline) ១២២២ ឬ លេខទូរសព្ទរបស់ទីបញ្ជាការស្រាលនៃមូលដ្ឋានខណ្ឌដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ដើម្បី ឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងក្រុមគ្រូពេទ្យចុះវាយតម្លៃស្ថានភាពអ្នកជំ.ងឺ និងពិនិត្យទីតាំងផ្ទះ ថាតើត្រូវអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកជំ.ងឺព្យាបាលនៅផ្ទះ ឬត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ។

២៖ ចំពោះអ្នកជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ កម្រិតស្រាល គ្មានរោ.គសញ្ញា គ្មានកត្តាប្រឈម និងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមេរោ.គ កូ.វីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ដែលតា (Delta) ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ ត្រូវចុះកិច្ចសន្យា នៅចំពោះមុខមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច តាមទម្រង់គំរូឧបសម្ព័ន្ធទី១១ នៃនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដារសម្រាប់ គ្រប់គ្រង ថែទាំ នឹងព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំងយល់ព្រម ឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដាក់ស្លាកសម្គាល់ «ទីតាំងវិជ្ជមានជំ.ងឺកូវី.ដ-១៩» ហើយក្នុងករណីមានបញ្ហាសុខភាព ត្រូវទាក់ទងជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។

៣៖ ក្នុងករណីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ទទួលបានព័ត៌មាន ឬរក ឃើញថាមានបុគ្គលណាមួយ ដែលបានប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ទទួលបាន លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ ហើយមិនព្រមរាយការណ៍ជូនមន្រ្តីសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យុ ឬអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន បុគ្គលនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការអនុវត្តនូវពិ.ន័យជាប្រាក់ស្របតាមប្រការ ២ នៃប្រកាស អន្តរក្រសួងលេខ ១៧៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការពិន័.យជាប្រាក់ចំពោះបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើ.សនឹង វិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំ.ងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកប ដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាប្រឈមនឹងទោសដាក់ពន្ធនា.គារ ស្របតាមមាត្រា១០ និង មាត្រា១១ នៃច្បា.ប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្ល.ងរាលដាលនៃជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ និងជំ.ងឺឆ្ល.ងកាចសា.ហាវ និង ប្រកបដោយគ្រោះថ្នា.ក់ធ្ង.ន់ធ្ងរផ្សេងទៀត។

៤៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លើកទឹកចិត្ត និងស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានរស់នៅក្បែរខាងទីតាំង ផ្ទះរបស់បុគ្គល ដែលសង្ស័យថាមានអ្នក.ជំ.ងឺកូវី.ដ-១៩ កំពុងលួចលាក់សម្រាកព្យាបាលដោយខ្លួនឯង ដោយគ្មានការវាយតម្លៃ និងការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេនោះ ត្រូវរាយការណ៍ ជាបន្ទាន់មករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ឬ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុត ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធានារក្សាការសម្ងាត់ជូន ដើម្បីឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចា.ត់វិធា.នការបានទាន់ពេលវេលា ចៀសវាងការ ចម្ល.ងជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ កាន់តែធ្ង.ន់ធ្ងរ ទៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិ-សង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ។

៥៖ គណៈបញ្ជាការដឹកនាំការអនុវត្ត.ច្បា.ប់នៅថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១៤ និងមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវសហការចុះត្រួតពិនិត្យ នៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួន ដើម្បីធានានូវការអនុវត្ត បានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំនេះ។ ក្នុងករណីរកឃើញថា បុគ្គលណាមិនគោរពតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តី ណែនាំនេះ ត្រូវចាត់វិធានការច្បា.ប់ និងវិធានការរដ្ឋបាល ឱ្យខាងតែបាន និងដោយគ្មានការលើកលែង ឡើយ ក្រោយពេលដែលបុគ្គលនោះបានទទួលការព្យាបាលជំ.ងឺកូវី.ដ-១៩ ជាសះស្បើយ។

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទទៅចុះផ្សាយឡើងវិញ ឬអានធ្វើជាវីដេអូដោយគ្មានការអនុញ្ញាត!

លោកអ្នកអាចបញ្ចេញមតិនៅទីនេះ!

Feature Ads

Previous Post Next Post