header ads

Sponsor

សិល្បៈ

តាគល់

ដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបមកហើយហើយ ដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ើមហេតុនៃការបែកបទចម្រៀងរបស់លោកវណ្ណដា គឺត្រូវបានគេលួចចំលងចេញពីកុំព្យូទ័រស្ទូឌីយ៉ូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ណុំ ចាន់រតនៈ ហៅសង្ហារ។ដោយកាលពីម្សិលមិញលោកបានថ្លែងសារមួយថា៖

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មក ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ ដែលបានចូលរួមផលិតចម្រៀងវណ្ណដា ជាមួយវណ្ណដា រាប់ចាប់ទាំងពី បទ“ឈឺទេ” រហូតដល់ Skull II (Season I ) ហើយឯកសារចម្រៀងដែលបានចេញជាផ្លូវការ និងមិនទាន់ផ្លូវការទាំងអស់គឺ ស្ថិតក្រោមការ ថែរក្សារបស់ខ្ញុំ ។

ថ្ងៃទី 08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំបានទទួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លដំណឹងពីការបែកធ្លាយនូវបទ J+O ll (Demo) ដែលមិនទាន់មានគំម្រោងក្នុងការចេញ ។ ខ្ញុំបានរួមសហការជាមួយក្រុមការងារBarameyដើម្បីរកប្រភពដើមនៃការបែកធ្លាយ ហើយក៏ដឹងថាបុគ្គលម្នាក់នោះជា ក្មេងម្នាក់ដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាស អោយគាត់បាន ចូល Studio ដើម្បីផលិតបទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ហើយមានឱកាសក្នុងការដុសខាត់ សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ទាំងដែលគាត់មិនមែនជាសមាជិករបស់ ( La Cima Cartel & Baramey Crew) ។

Baramey Crew ព្យាយាមលាក់ពត៌មាននេះ ពីវណ្ណដា ព្រោះមិនចង់អោយគាត់ បែកអារម្មណ៍មិនអាចបំពេញ ភារកិច្ចដែលគាត់កំពុងផ្ដោតបាន។

ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកសៅចំពោះសម្លាញ់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (វណ្ណដា) ជាខ្លាំង គាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលឆ្លងការលំបាកជាមួយខ្ញុំច្រើន ទំរាំតែយើងមកដល់ចំណុចនេះហើយ” មានថ្ងៃនេះ “ ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើអោយមហាជនទទួលស្គាល់ សមត្ថភាព និង ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំផងដែរ ។ អរគុណសម្លាញ់ដែលនៅតែមានទំនុកចិត្តចំពោះខ្ញុំ : “ Trust nobody but our Company “ ខ្ញុំគាំទ្រការសម្រេចចិត្តដែលគាត់ មិនផលិតបន្តនូវបទដែលបានបែកធ្លាយ !

រឿងហេតុទាំងអស់កើតចេញមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ ។ ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចឯកសារ កាងាររបស់ខ្ញុំ ។

ក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំអោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន ជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ាច្រើនលើក ជាច្រើនសារ ប៉ុនែ្តខ្ញុំនៅតែធ្វើមិនបាន ព្រោះអតីតកាលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងប្រុសម្នាក់ ដែលចង់ចេះចង់ដឹង ចង់រៀនសូត្រ ហើយក៏ធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់ដែលពុំសូវមានឱកាសច្រើនដែរ ! ពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំខកចិត្តបំផុតសំរាប់ទង្វើដែលបានធ្វើ ត្រូវសងមកវិញ ដោយការបំផ្លាញ អនាគតរបស់ខ្ញុំទាំងមូលនិងទំនុកចិត្តរបស់ដៃគូសហការនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ។ ការងារដែលបានផលិត កិត្តិយសដែលបានសាងរាប់ឆ្នាំ គឺត្រូវទទួលលទ្ធផលត្រឹមពាក្យមួយមាត់ គឺ “ ខ្ញុំ Unprofessional “!!!

ការខាតបង់របស់ខ្ញុំគឺ ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសខុសមនុស្ស ស្រលាញ់ខុសមនុស្ស :

ឡានឲ្យបើក ផ្ទះឲ្យចូល កុំព្យូទ័រឲ្យចុច។ កំហុសមួយនេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាកចេញមករស់នៅក្រៅតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការជាច្រើនទៀត។ បច្ចុប្បន្ន Files ទាំងអស់គឺមិន ស្ថិតក្រោមការ ថែរក្សារបស់ខ្ញុំទៀតទេ Files ទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកថែរក្សាហើយ វាគឺជាវិធានការយុត្តិធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៌ និងសមហេតុផល ហើយយោគយល់បំផុតសំរាប់ខ្ញុំ ។

ខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាថ្ងៃក្រោយ ខ្ញុំនិងវណ្ណដាមិនបានផ្ដល់ឱកាសអោយ មនុស្សជំនាន់ក្រោយ អ្នកអាចចាត់ទុកពួកខ្ញុំថាជាមនុស្ស អាត្មានិយមបាន ចាប់ពីពេលនេះទៅគឺយើង សុំតែអភិវឌ្ឍតន្ត្រីបានហើយ រឿងអភិវឌ្ឍធនធាន គឺសុំចប់ត្រឹមនេះ មិនមែនមកពីអស់ទំនុកចិត្តលើមនុស្សគ្រប់គ្នាទេ គឺពួកខ្ញុំសុំសិទិ្ធការពារ ផ្លូវចិត្តដើម្បីរក្សាបាននូវជំហរដ៏រឹងមាំក្នុងការផលិតស្នាដៃល្អៗ ដើម្បីបំពេញអោយបាន តាមតម្រូវការ និង ចក្ខុវិស័យរបស់សិល្បៈក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូល ។

សុំទោស : Baramey Production សុំទោស : អ្នកទាំងអស់គ្នា

នៅយប់ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ោកបានចេញសារមួយទៀតថា៖ ខ្ញុំសូមបព្ចាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា និងបងប្អូនសិល្បះករទាំងអស់គ្នាផង។ ខ្ញុំបាទ ណុំ ចាន់រតនៈ ហៅសង្ហា បានសម្រេចចិត្តរួមដំណើរ ជាមួយក្រុមហ៊ុនGalaxy Navatra តែមួយគត់ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដោយសម្រេច លាឈប់ពីផលិតកម្ម Baramey និងសម្លាញ់វណ្ណដា មកបំពេញតួនាទីជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ផ្ដាច់មុខ។ ហើយកុងត្រាជាអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅ ផលិតកម្មបារមីនឹងត្រូវបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយ ។ សារដែលខ្ញុំបានសរសេរម្សិលមិញ គោលបំណងតែមួយគត់ គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនូវទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំរវាងក្រុមហ៊ុនចាស់ដែលខ្ញុំបានបង្កឲ្យមានកំហុសដោយអចេតនា ហើយខ្ញុំពេញចិត្តចូលរួមសហការតាមវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុនបារមីចាត់ចែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@AmapapaNews

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទទៅចុះផ្សាយឡើងវិញ ឬអានធ្វើជាវីដេអូដោយគ្មានការអនុញ្ញាត!

លោកអ្នកអាចបញ្ចេញមតិនៅទីនេះ!

Feature Ads

Previous Post Next Post