header ads

Sponsor

សង្គម

អាម៉ាប៉ាប៉ាញ៉ូស

ដូចដែលប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានជ្រាបហើយ ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានអាខោនហ្វេបុកមួយ ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាប្រពន្ធ បានបង្ហោះវីដេអូ ក៏ដូចជារូបភាពជាច្រើនពីសកម្មភាពផិ.តក្ប...ត់របស់បុរសជាប្ដី ជាមួយនឹងស្រីស្នេ.ហ៍ ធ្វើឱ្យមានការចែករំលែក និងបញ្ចេញមតិវែកញែកយ៉ាងព្រោងព្រាត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែយល់ថាស្ត្រីជាប្រពន្ធទប់អារម្មណ៍មិនបាន ឈា..នដល់ការប្រើហិ...ង្សាទៅលើស្រី.ស្នេ..ហ៍របស់ប្ដីនោះ មិនទុកឱ្យច្បា..ប់ដោះស្រាយ។

បន្ទាប់ពីផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេងបណ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាញសង្គម នៅយប់ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​កុម្ភៈ​ខាងស្រីស្នេ.ហ៍នោះ ចេញមុខមកបកស្រាយតាម​រយៈ​កិច្ច​សម្ភាសន៍​​លោក​ K01ពីដំណើរដើមរឿងថា​ ការស្គាល់គ្នាដំបូង ខ្លួន និងប្ដីគេនុងស្គាល់គ្នាតាម​រយៈ​ហ្វេបុក​ ក្រោយពីទាក់ទងគ្នាបាន​មួយរយៈបី ទៅបួនខែ ឈា..ន.ដល់ការចូលផ្ទះ..សំ.ណា.ក់​ តែម្ដង ដោយខាងប្រុសបាននោះគឺបានលួ.ងលោ.មថាខ្លួនបានលែ...ងល-ះជាមួយប្រ..ព.ន្ធដា...ច់ស្រេចអស់ហើយហេីយ​ ។

ស្រីស្នេ..ហ៍រូបនោះក៏បកស្រាយបន្ថែមទៀតថា ខាងប្ដីគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នុ.ងសន្យានឹងចូលស្តីដណ្តឹងដល់ចាស់ទុំនាងថែមទៀតផង​ តែយ៉ាងណានាងក៏បានសុំទោ.សជា​សាធារណៈ​ដល់ស្រ្តីជាប្រពន្ធផងដែរ​ ចំពោះកំហុសដែលបានកើតឡើងនេះ ហើយនឹងអះអាងថាមិនប្តឹ...ង​ត.បតទៅវិញនោះដែរ​ រឿង​ហិ..ង្សា​មកលេីខ្លួនដូចតាមវីដេអូដែលផុសនោះ។

ខុសតែមួយយប់ ពោលគឺនៅយប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ាងស្រ្តី​ជាប្រពន្ធ​បានចេញមុខមកបកស្រាយឱ្យដឹងបន្ថែមតែម្ដងថារឿងហ្នឹង គឺកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃ​ទី០៨​ ខែ​មករា ដើមឆ្នាំមក​ម្ល៉េះ​ តែដោយសារអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប..ន្តលួ..ចដេីរលេងជាមួយគ្នារហូត​ ទេីបនាងទ្រាំមិនបានក៏សម្រេចចិត្តថាប.ង្ហោះរឿងចាស់ហ្នឹងតែម្តងទៅ។

ភរិយាដដែលបានរៀបរាប់ឱ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា ពួកគេទាំងពីរបានទា..ក់ទ..ងគ្នារយៈពេល​១ឆ្នាំ​មកហេីយ​ អ្វីដែលនាងហួ.សចិ..ត្តនឹងការលើកឡើងរបស់ស្រីស្នេហ៍ថាមិនដឹងថាបុរសដែលខ្លួនទាក់ទងមានប្រពន្ធនោះ គឺ ​រូបនាង(ស្រ្តីប្រពន្ធ)ក៏ធ្លាប់បានឆា..តទៅឱ្យឈ..ប់ទា.ក់ទ..ងប្តីរបស់ខ្លួនជាច្រេីនលេីកមកហេីយ​ដែរ​ ដល់ពេលចុងក្រោយក៏ចា./..ប់បា.ននៅផ្ទះ.សំ...ណា.ក់ទាំងពីរនាក់ដូចក្នុងវីដេអូតែម្តង៕ សូមស្ដាប់ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ារបកស្រាយខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@AmapapaNews

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទទៅចុះផ្សាយឡើងវិញ ឬអានធ្វើជាវីដេអូដោយគ្មានការអនុញ្ញាត!

លោកអ្នកអាចបញ្ចេញមតិនៅទីនេះ!

Feature Ads

Previous Post Next Post